Plan lekcji

Zajęcia w szkole w czasie ferii

Zajęcia będą prowadzone tylko w pierwszym tygodniu ferii

od godz 9:00- 12:00

Poniedziałek -16.01.2017 Edyta Romać Grzegorz Żuk -Szachy, warcaby gry i zabawy r

Wtorek – 17.01.2017 r Joanna Ostrowska Andrzej Haponiuk -zajęcia rekreacjno- sportowe , gry i zabawy na hali

Środa – 18.01.2017 r Bożena Kędziora Teresa Wysokińska -zajęcia muzyczne

Czwartek – 19.01.2017r Wiesława Sudewicz ks. Marek Buch -„Konkurs”

Wykonywanie pracy plastycznej „Powstanie Świata”- na podstawie Starego Testamentu wyniki 15 luty 2017r.

Przynieść materiały oraz kartka A-2 (plakat)

Piątek - 20.01.2017 r Beata Sobolewska Monika Sawczuk

-prace plastyczne: origami, laurki na dzień babci i dziadka


Dodatkowe dni wolne

Na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U.z 2010r. nr 186, poz.1245), Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berezówce, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

  • 14 PAŹDZIERNIKA – środa
  • 04 STYCZNIA – poniedziałek
  • 05 STYCZNIA – wtorek
  • 05 KWIETNIA – wtorek
  • 02 MAJA – poniedziałek
  • 27 MAJA - piątek

 

Rok szkolny 2014-2015. Tygodniowy rozkład zajęć dla klas I - VI - pobierz .pdf 70 kB

Poniedziałek

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

J. polski

Kółko j. rosyjskiego

Przyroda

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

J. angielski

Matematyka

Przyroda

J. polski

J. angielski

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Przyroda

J. polski

Matematyka

Zespół wyrówn.-dydakt.

Język angielski

Kształcenie zintegrowane

Godzina wychowawcza

Matematyka

Zaj. techniczne

 

Zespół wyrówn-dydakt.

Kształcenie zintegrowane

Zaj. techniczne

J. angielski

J. polski

 

 

 

J. angielski

Plastyka

Wych. do życia w rodzinie

 

Wtorek

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Zaj. komputerowe

Kółko j. rosyjskiego

Matematyka

J. polski

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Matematyka

Zaj. komputerowe

J. polski

Kształcenie zintegrowane

Wychowanie fizyczne

 

Zaj. komputerowe

J. polski

Matematyka

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

J. polski

J. angielski

Historia i społeczeństwo

Wychowanie fizyczne

 

Wychowanie fizyczne

Przyroda

J. polski

J. angielski

 

 

Kształcenie zintegrowane

Wych. fizyczne

Wych. fizyczne

Godzina wychowawcza

 

 

 

 

 

Wych. fizyczne

 

Środa

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

J. angielski

J. polski

Przyroda

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

J. angielski

Przyroda

Godzina wychowawcza

J. polski

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Wych. fizyczne

J. polski

Przyroda

J. angielski

Kształcenie zintegrowane

Religia

Religia

Plastyka

Zaj. techniczne

Wych. fizyczne

Religia

 

Kształcenie zintegrowane

Wych. fizyczne

Wych. fizyczne

Plastyka

 

Zaj. komputerowe

 

Religia

Religia

Muzyka


 

 

 

 Religia

 

Czwartek

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

 

Historia i społeczeństwo

J. angielski

Kółko j. rosyjskiego

Kształcenie zintegrowane

Wych. fizyczne

Kształcenie zintegrowane

J. angielski

Muzyka

Historia i społeczeństwo

J. angielski

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Wych. fizyczne

Wych. fizyczne

J. angielski

Kształcenie zintegrowane

Muzyka

Matematyka

Zaj. komputerowe

 

 

Kształcenie zintegrowane

Wych. fizyczne

Wych. fizyczne

Matematyka

 

 

 

 

 

J. angielski

 

Piątek

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Kształcenie zintegrowane

Wych. fizyczne

Kształcenie zintegrowane

Matematyka

J. polski

Przyroda

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Wych. fizyczne

J. polski

Przyroda

Matematyka

Wych. fizyczne

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Religia

Religia

Matematyka

Zaj. komputerowe

Religia

Religia

J. polski

Matematyka

Wych. fizyczne

Religia

Kształcenie zintegrowane

Zespół wyrówn.-dydakt.

Wych. fizyczne

Wych. fizyczne

J. polski

 

 

 

 

J. polski

Religia

 

 


 

Tygodniowy rozkład zajęć dla oddziału przedszkolnego - pobierz .pdf 50 kB

 

Oddział przedszkolny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

piątek

J. angielski

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

Zajęcia wych-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych-dydaktyczne

Zajęcia wych-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych-dydaktyczne

Zajęcia wych-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych-dydaktyczne

Zajęcia wych-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Religia

Zajęcia wych-dydaktyczne

Religia

Zajęcia wych.-dydaktyczne

Zajęcia wych.-dydaktyczne

 

Zajęcia wych-dydaktyczne

 

 

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym

7:30 - 8:00 – schodzenie się dzieci
8:00 - 8:45 – zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci
8:45 - 9:00 – zabawy integrujące grupę
9:00 - 9:15 – ćwiczenia poranne
9:15 - 9:30 – przygotowania do śniadania, porządkowanie sali po skończonej zabawie
9:30 - 9:40 – czynności higieniczne przed śniadaniem
9:40 - 10:05 – śniadanie
10:05 - 10:25 – czynności samoobsługowe, porządkowanie sali po śniadaniu
10:25 - 10:55 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową
10:55 -11:25 – zabawy dydaktyczne, ruchowe, twórcze, realizacja zadań zgodnie z tematyką programową
11:25 - 12:05 – zabawy dowolne, spacery, wycieczki, poznanie najbliższego otoczenia przedszkola
12:05 - 12:35 – relaks słuchanie bajek, muzyki
12:35 - 12:50 – zabawy dowolne w sali według zainteresowań
12:50 - 13:00 – zabawy z muzyką, śpiewanie piosenek
13:00 – rozchodzenie się dzieci do domu